ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА


ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Улс төрийн аливаа нөлөөлөлд автахгүйгээр эдийн засаг, нийгэм, хүн ам зүйн талаархи шинжлэх ухааны арга зүйгээр тооцсон статистикийн үнэн бодит мэдээлэл, судалгаагаар төр, засаг, иргэн байгууллагад адил тэгш үйлчлэхэд оршино.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРЧИМ: Албан ёсны статистикийн бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл гаргаж өгөх, дамжуулах, нэгтгэн боловсруулах, тооллого, судалгаа явуулах, дүгнэлт гаргах, мэдээлэл, судалгааны үр дүнг хэрэглэгчдэд тараах, хэвлэн нийтлэх, мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хангах, сан байгуулах, хадгалах статистикийн бүх үйл ажиллагааг аймгийн хэмжээнд удирдлага, зохион байгуулалт, арга зүйгээр хангаж, хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж ажиллахад чиглэгдэнэ.

Зүүн гар талаас хойд эгнээнд судлаач Т.Батцэцэг, мэргэжилтэн Ц.Батчимэг, судлаач С.Оюумаа, зохион байгуулагч Ж.Мөнхзул, мэргэжилтэн Г.Нандин, судлаач Д.Халиунаа, урд энгээнд зүүн гар талаас мэргэжилтэн Н.Булганбаяр, нягтлан бодогч Ж.Чинчулуун, хэлтсийн дарга М.Мөнхбат, ахлах мэргэжилтэн А.Нарантуяа
 

Булган аймгийн Статистикийн алба нь 1960 оны 07-р сарын 25 нд “Тоо бүртгэлийн товчоо” нэртэйгээр байгуулагдан анхны даргаар М.Шагдарсүрэн томилогдон тоо бүртгэл хариуцсан байцаагч, мэдээ, тоо бүртгэл харуцсан байцаагч гэсэн 3-н орон тоотой үйл ажиллагаагаа эхэлсэн байна. Мөн энэ ондоо бүх суманд бүртгэлийн ажил хариуцсан улсын байцаагч нар ажиллах болсон байна. 1964 оны 03-р сарын 06 нд аймгийн “Тоо бүртгэлийн товчоо”-г  аймгийн “Статистикийн товчоо” болгон өргөжүүлсэн байна.

Түүнчилэн аймгийн “Статистикийн товчоо” нь нийгмийн хөгжлийн өөрчлөлтийн дагуу бүтэц зохион байгуулалт  үүрэг зорилтын хувьд өөрчлөгдөн “Статистикийн товчоо”, “Статистикийн хэлтэс”, “Санхүү Эдийн Засаг Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн Статистикийн тасаг”, Засаг даргын дэргэдэх “Статистикийн хэлтэс” болон өргөжсөн төдийгүй улс орны нийгэм эдийн засгийн бүхий л салбарт өөрчлөлт гарч зах зээлийн эдийн засгийн харилцааг сонгон энэ замаар тууштай хөгжиж байгаа түүхэн үинэчлэлтийн үед статистикийн албаны үйл ажиллагаа шинэчлэгдэн өөрчлөгдөж 1994 оны УИХурлаар батлагдаж 1997 онд дахин нэмэлт өөрчлөлт оруулсан баталсан Монгол улсын “Статистикийн тухай” хуулийг мөрдлөгө болгон үйл ажиллагаа явуулж байна.

Одоо аймгийн Засаг Даргын Дэргэдэх “Статистикийн хэлтэс” нь орчин үеийн тооцоолох техник хэрэгсэлээр бүрэн хангагдсан, дээд мэргэшлийн боловсон хүчинтэй  үйл ажиллагаа явуулж байна.

Тус хэлтэс нь жилдээ 54 төрлийн албан ёсны мэдээ, 42 төрлийн захиргааны мэдээллийн 800 гаруй аж ахуйн нэгж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, 75 баг, 16 сум, 1 тосгоны анхан шатны нэгжээс батлагдсан маягт заавар аргачлалын дагуу цуглуулан дүн шинжилгээ хийн цахим хэлбэрээр ҮСХороонд дамжуулан, үр дүнг тархаан ажиллаж байна. Мөн бодлого боловсруулагчдыг хэрэгцээт мэдээллээр ханган ажиллаж байна.

Одоо тус хэлтэс нь дарга-1, ахлах мэргэжилтэн-1, салбар хариуцсан  мэргэжилтэн-4,  гэрээт ажилтан-2, тооллого судалгааны судлаач-3, гэсэн 10 хүний орон тоотой үйл ажиллагаагаа явуулахаас гадна орон тооны бус жолооч -1, нягтлан бодогч - 1 нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж  байна.

                                               

                                                          Хэлтсийн дарга
                                                          Овог, нэр:    Мөнхцэцэг Мөнхбат
                                                          Хариуцсан салбар:   
                                                              Хэлтсийн удирдлага, зохион байгуулалт, 
                                                              Өрхийн нийгэм, эдийн засаг, ажиллах хүчний 
                                                              судалгааны ахлагч

                                                          И-мэйл: munkhbat@nso.mn
                                                          Утас: 70342369, 99007595

                                                          Ахлах мэргэжилтэн
                                                          Овог, нэр:     Алтанхуяг Нарантуяа
                                                          Хариуцсан салбар:                                                                                                                                                                                   1. Худалдаа, үйлчилгээ

                                                                      2. Аж үйлдвэр

                                                                      3. Орон сууц, нийтийн аж ахуй    

                                                                      4. Захиргааны мэдээ (сар, улирал, жил)
            
                                                          И-мэйл: narantuya.a@nso.mn
                                                          Утас: 70342766, 99798952

                                                          Мэргэжилтэн
                                                          Овог,нэр:    Цэгмэд Батчимэг
                                                          Хариуцсан салбар:          

                                                                      1. Хөдөө аж ахуй (ХАА1,2,3 ХААБ1)
                                                                      2. Мал эмнэлэг
                                                                      3. Барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллага
                                                                      4. Малын ашиг шимийн судалгаа
                                                                      5. Хагас жил, жилийн эцсийн мал тооллого
                                                                      6. Захиргааны мэдээ (сар, улирал, жил)

                                                          И-мэйл: batchimeg@nso.mn
                                                          Утас: 70342766, 99401441

                                                      Мэргэжилтэн
                                                      Овог, нэр:    Ганхуяг Нандин
                                                      Хариуцсан салбар:    

                                                                      1. Сүм хийд, Холбоо, тээвэр,
                                                                      2. Бизнес регистрийн сан

                                                                      3. Хот, нийтийн аж ахуй

                                                                      4. Сонин сэтгүүл, товхимол, 
                                                                      5. Архив, бичиг хэрэг
                                                                      6. Захиргааны мэдээ (сар, улирал, жил)

                                                     И-мэйл: nandin@nso.mn
                                                     Утас: 70342766, 99764693

                                                      Гэрээт ажилтан
                                                      Овог, нэр:    Жаргалсайхан Мөнхзул
                                                      Хариуцсан салбар:      

                                                                  1. Барилга
                                                                  2. Хэрэглээний үнэ
                                                                  3. Хөрөнгө оруулалт
                                                                  4. Захиргааны мэдээ (сар, улирал, жил)

                                                      И-мэйл: monhzul_nso@yahoo.com
                                                      Утас: 70342766, 99405143

                                                      Mэргэжилтэн
                                                      Овог, нэр:    Ням-Осор Булганбаяр
                                                      Хариуцсан салбар:      

                                                                      1. Хүн ам, Нийгмийн зарим үзүүлэлт
                                                                      2. Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан

                                                                      3. Мэргэжлийн түр сургалт 
                                                                      4. Төрийн бус байгууллага 
                                                                      5. Биеийн тамир, чөлөөт цаг 
                                                                      6. Вэб хуудас, Мэдээлэл технологи  
                                                                      7. Танилцуулга, Инфографик
                                                                      8. Захиргааны мэдээ (сар, улирал, жил)

                                                     И-мэйл: n.buugii16@yahoo.com

                                                      тас: 70342766, 99604256

                                                      Судлаач
                                                      Овог, нэр:    Түмэндэмбэрэл Батцэцэг
                                                      Хариуцсан салбар:    

                                                                  1. Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 
                                                                  2. Ажиллах хүчний судалгаа
                                                                  3. Ардчилсан засаглал судалгаа

                                                      И-мэйл: battsetseg_nso@yahoo.com
                                                      Утас: 70342766, 99836682

 

                                                      Судлаач
                                                      Овог, нэр:    Сэрээжав Оюумаа
                                                      Хариуцсан салбар:            

                                                                  1. Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 
                                                                  2. Ажиллах хүчний судалгаа
                                                                  3. Ардчилсан засаглал судалгаа    

                                                      И-мэйл: oyumaa_nso@yahoo.com
                                                      Утас: 70342766, 99367051

                                                     Судлаач
                                                     Овог, нэр:    Дарьбазар Халиунаа
                                                     Хариуцсан салбар:            

                                                                 1. Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 
                                                                 2. Ажиллах хүчний судалгаа
                                                                 3. Ардчилсан засаглал судалгаа    

                                                     И-мэйл: haliunaa_nso@yahoo.com
                                                     Утас: 70342766, 99172918

                                                    Нягтлан бодогч
                                                    Овог, нэр:    Жадамба Чинчулуун
                                                    Хариуцсан салбар:      

                                                                  1. Байгууллагын санхүүгийн үйл  ажиллагаа
                                                    Утас: 70342766, 99166529

 
                                     

                                 

 

 

  7 хоногийн үнийн мэдээ Булган суманд /2020 оны 09-р сарын 30 ны байдлаар/

              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1500
  Хонины мах, кг 7500
  Үхрийн мах, кг 11000
  Ямааны ястай мах, кг 8000
  Элсэн чихэр, кг 2000
  Цагаан будаа, кг 2500
  Шингэн сүү, л 1500
  Ноолуур, кг 45000
  Бензин, А-80 1370
  Бензин, А-92 1420
  Дизелийн түлш 2020

 

  Жилийн танилцуулга
  Сарын танилцуулга
  ХАӨМСанд хийгдэж буй ажил
  Мэдээ тайлангийн маягт
  Динамик судалгаа
  Заавар аргачлал
  Хууль эрх зүй
  ААНБ улсын тооллого