ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА


Урд эгнээнд зүүн гар талаас гэрээт ажилчтан Ж.Мөнхзул, Хэлтсийн дарга М.Мөнхбат,  Ахлах мэргэжилтэн А.Нарантуяа

Хойд эгнээд зүүн гар талаас Гэрээт ажилтан Б.Нямсүрэн, мэргэжилтэн Г.Нандин, судлаач С.Оюумаа, мэргэжилтэн Ц.Батчимэг, судлаач Д.Халиунаа, судлаач Т.Батцэцэг, жолооч Б. Батболд, 

Булган аймгийн Статистикийн алба нь 1960 оны 07-р сарын 25 нд “Тоо бүртгэлийн товчоо” нэртэйгээр байгуулагдан анхны даргаар М.Шагдарсүрэн томилогдон тоо бүртгэл хариуцсан байцаагч, мэдээ, тоо бүртгэл харуцсан байцаагч гэсэн 3-н орон тоотой үйл ажиллагаагаа эхэлсэн байна. Мөн энэ ондоо бүх суманд бүртгэлийн ажил хариуцсан улсын байцаагч нар ажиллах болсон байна. 1964 оны 03-р сарын 06 нд аймгийн “Тоо бүртгэлийн товчоо”-г  аймгийн “Статистикийн товчоо” болгон өргөжүүлсэн байна.

Түүнчилэн аймгийн “Статистикийн товчоо” нь нийгмийн хөгжлийн өөрчлөлтийн дагуу бүтэц зохион байгуулалт  үүрэг зорилтын хувьд өөрчлөгдөн “Статистикийн товчоо”, “Статистикийн хэлтэс”, “Санхүү Эдийн Засаг Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн Статистикийн тасаг”, Засаг даргын дэргэдэх “Статистикийн хэлтэс” болон өргөжсөн төдийгүй улс орны нийгэм эдийн засгийн бүхий л салбарт өөрчлөлт гарч зах зээлийн эдийн засгийн харилцааг сонгон энэ замаар тууштай хөгжиж байгаа түүхэн үинэчлэлтийн үед статистикийн албаны үйл ажиллагаа шинэчлэгдэн өөрчлөгдөж 1994 оны УИХурлаар батлагдаж 1997 онд дахин нэмэлт өөрчлөлт оруулсан баталсан Монгол улсын “Статистикийн тухай” хуулийг мөрдлөгө болгон үйл ажиллагаа явуулж байна.

Одоо аймгийн Засаг Даргын Дэргэдэх “Статистикийн хэлтэс” нь орчин үеийн тооцоолох техник хэрэгсэлээр бүрэн хангагдсан, дээд мэргэшлийн боловсон хүчинтэй  үйл ажиллагаа явуулж байна.

Тус хэлтэс нь жилдээ 54 төрлийн албан ёсны мэдээ, 42 төрлийн захиргааны мэдээллийн 800 гаруй аж ахуйн нэгж, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, 75 баг, 16 сум, 1 тосгоны анхан шатны нэгжээс батлагдсан маягт заавар аргачлалын дагуу цуглуулан дүн шинжилгээ хийн цахим хэлбэрээр ҮСХороонд дамжуулан, үр дүнг тархаан ажиллаж байна. Мөн бодлого боловсруулагчдыг хэрэгцээт мэдээллээр ханган ажиллаж байна.

Одоо тус хэлтэс нь дарга-1, ахлах мэргэжилтэн-1, салбар хариуцсан  мэргэжилтэн-4,  гэрээт ажилтан-2, тооллого судалгааны судлаач-3, гэсэн 10 хүний орон тоотой үйл ажиллагаагаа явуулахаас гадна орон тооны бус жолооч -1, нягтлан бодогч - 1 нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж  байна.

                                               

                                                          Хэлтсийн дарга
                                                          Овог, нэр:    Мөнхцэцэг Мөнхбат
                                                          Хариуцсан салбар:   
                                                              Хэлтсийн удирдлага, зохион байгуулалт, 
                                                              Өрхийн нийгэм, эдийн засаг, ажиллах хүчний 
                                                              судалгааны ахлагч

                                                          И-мэйл: munkhbat@nso.mn
                                                          Утас: 70342369, 99007595
                                                          Ахлах мэргэжилтэн
                                                          Овог, нэр:     Алтанхуяг Нарантуяа
                                                          Хариуцсан салбар:                                                                                                                                                                 1. Худалдаа, үйлчилгээ
                                                                      2. Аж үйлдвэр
                                                                      3. Орон сууц, нийтийн аж ахуй    
                                                                      4. Захиргааны мэдээ (сар, улирал, жил)

            
                                                          И-мэйл: narantuya.a@nso.mn
                                                          Утас: 70342766, 99798952
                                                          Мэргэжилтэн
                                                          Овог,нэр:    Цэгмэд Батчимэг
                                                          Хариуцсан салбар:                                                                                                                             1. Хөдөө аж ахуй (ХАА1,2,3 ХААБ1)
                                                                      2. Мал эмнэлэг
                                                                      3. Барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллага
                                                                      4. Малын ашиг шимийн судалгаа
                                                                      5. Хагас жил, жилийн эцсийн мал тооллого
                                                                      6. Захиргааны мэдээ (сар, улирал, жил)

                                                          И-мэйл: batchimeg@nso.mn
                                                          Утас: 70342766, 99401441

                                                      Мэргэжилтэн
                                                      Овог, нэр:    Ганхуяг Нандин
                                                      Хариуцсан салбар:                                                                                                                                1. Сүм хийд, Холбоо, тээвэр,
                                                                      2. Бизнес регистрийн сан                                                                                                        3. Хот, нийтийн аж ахуй
                                                                      4. Сонин сэтгүүл, товхимол, 
                                                                      5. Архив, бичиг хэрэг
                                                                      6. Захиргааны мэдээ (сар, улирал, жил)

                                                     И-мэйл: nandin@nso.mn
                                                     Утас: 70342766, 99764693

                                                      Гэрээт ажилтан
                                                      Овог, нэр:    Жаргалсайхан Мөнхзул
                                                      Хариуцсан салбар:                                                                                                                              1. Барилга
                                                                  2. Хэрэглээний үнэ
                                                                  3. Хөрөнгө оруулалт
                                                                  4. Захиргааны мэдээ (сар, улирал, жил)

                                                      И-мэйл: monhzul_nso@yahoo.com
                                                      Утас: 70342766, 99405143

                                                      Гэрээт ажилтан
                                                      Овог, нэр:    Батбаяр Нямсүрэн
                                                      Хариуцсан салбар:                                                                                                                                 1. Хүн ам, Нийгмийн зарим үзүүлэлт
                                                                      2. Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан                                                                                         3. Мэргэжлийн түр сургалт 
                                                                      4. Төрийн бус байгууллага 
                                                                      5. Биеийн тамир, чөлөөт цаг 
                                                                      6. Вэб хуудас, Мэдээлэл технологи  
                                                                      7. Танилцуулга, Инфографик
                                                                      8. Захиргааны мэдээ (сар, улирал, жил)              
                                                      И-мэйл: mr.nyamsuren@yahoo.com                                                                                                           Утас: 70342766, 99949042

                                                      Судлаач
                                                      Овог, нэр:    Түмэндэмбэрэл Батцэцэг
                                                      Хариуцсан салбар:                                                                                                                             1. Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 
                                                                  2. Ажиллах хүчний судалгаа
                                                                  3. Ардчилсан засаглал судалгаа

                                                      И-мэйл: battsetseg_nso@yahoo.com
                                                      Утас: 70342766, 99836682
                                                      Судлаач
                                                      Овог, нэр:    Сэрээжав Оюумаа
                                                      Хариуцсан салбар:                                                                                                                             1. Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 
                                                                  2. Ажиллах хүчний судалгаа
                                                                  3. Ардчилсан засаглал судалгаа    

                                                      И-мэйл: oyumaa_nso@yahoo.com
                                                      Утас: 70342766, 99367051
                                                     Судлаач
                                                     Овог, нэр:    Дарьбазар Халиунаа
                                                     Хариуцсан салбар:                                                                                                                              1. Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа, 
                                                                 2. Ажиллах хүчний судалгаа
                                                                 3. Ардчилсан засаглал судалгаа    

                                                     И-мэйл: haliunaa_nso@yahoo.com
                                                     Утас: 70342766, 99172918
                                                    Нягтлан бодогч
                                                    Овог, нэр:    Жадамба Чинчулуун
                                                    Хариуцсан салбар:                                                                                                                           1. Байгууллагын санхүүгийн үйл  ажиллагаа
                                                    Утас: 70342766, 99166529
                                     

                                                    Хэлтсийн жолооч
                                                    Овог, нэр:  Баатарчулуун  Батболд

                                                    Утас: 70342766, 99787612

 

 

      

2018.01.17-ний байдлаар, төг
    Алтан тариа I гурил кг 1500
    Цагаан будаа кг 2500
    Элсэн чихэр кг 2500
    Задгай сүү л 1500
    Хонины мах кг 4500
    Үхрийн мах кг 5500
    Ямааны мах кг 3500
    Бензин А-80  л 1500
    Бензин А-92  л 1650
    Дизель түлш  л 1750
    Цагаан ноолуур кг 50000
    Бор ноолуур кг 50000

7 хоногийн үнийн мэдээний динамик

 

  ХАӨМСанд хийгдэж буй ажил
  Мэдээ тайлангийн маягт
  Динамик судалгаа
  Заавар аргачлал
  Хууль эрх зүй
  ААНБ улсын тооллого