Мэдээ тайлангийн маягт


 Жилийн эцсийн мэдээний маягт

Мэдээний нэр
Маягтын нэр
Файлыг татах
      Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээ ААНБ-1 татах
      Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны хураангуй мэдээ ААНБ-2 татах
      Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хураасан ургацын эцсийн мэдээ А-ХАА-9 татах
      Өрх, Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тариалсан талбайн эцсийн мэдээ A-ХАА-7 татах
      Дулааны эрчим хүчний 20.... оны баланс АҮ-3 татах
      Жимс, жимсгэний талбай, хураасан ургацын мэдээ A-ХАА-5 татах
      Мах боловсруулах үйлдвэрийн бэлтгэсэн малын мэдээ ХААБ-1 татах
      Нийгмийн зарим үзүүлэлтийн 20... оны мэдээ НЗҮ-1 татах
      Ногоон ажлын байрны судалгаа ААНБ-3 татах
      Олборлосон нүүрсний 20.... оны баланс АҮ-4 татах
      Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 20.... оны гүйцэтгэл ХО-3Б татах
      Өрх, Аж ахуйн нэгж байгууллагын хураасан ургацын эцсийн мэдээ А-ХАА-9 татах
      Сонин, сэтгүүлийн 20... оны жилийн эцсийн мэдээ СС-1 татах
      Суурин хүн амын 20.... оны жилийн эцсийн тайлан ХА-3 татах
      Хот, нийтийн аж ахуй үйлчилгээний 20.. оны жилийн мэдээ НҮ-1 татах
      Хэвлэгдсэн ном тохимлын 20... оны жилийн эцсийн мэдээ ХТ-1 татах
      Хүн амын шилжих хөдөлгөөний жилийн эцсийн тайлан ХА-2 татах

 

 Улирлын мэдээний маягт

Мэдээний нэр
Маягтын нэр
Файлыг татах
Авто, усан замын тээврийн 20... оны ...-р улирлын тээвэрлэлтийн мэдээ Т-1 татах
Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААНБ-ын 20... оны улирлын мэдээ АЖ-1а татах
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэлийн улирлын мэдээ БР-1 татах
Ашиглалтанд оруулсан орон сууцны 20... оны ....-р хагас/бүтэн жилийн мэдээ ОС-1 татах
Аж ахуйн нэгж байгууллагын хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтын улирлын судалгаа ХО-1 татах
Барилга байгууламж, обьектын 20... оны ...-р улирлын мэдээ ББО-1 татах
Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг ААНБ-ын үйл ажиллагааны  20... оны ...-р улирлын мэдээ БЗҮ-1 татах
Зоогийн газрын үйл ажиллагааны 20... оны улирлын тайлан ЗГ-1а татах
Зочид буудлын үйл ажиллагааны 20... оны улирлын тайлан ЗБ-1а татах
Мал эмнэлэгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ МЭ-1 татах
Мэргэжлмйн түр сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ МТС-1 татах
Нийгэм, бие хүнд үзүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ НБХҮ-1 татах
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 20.... оны ...-р улирлын мэдээ ОСНАА-1 татах
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ ХУ-1а татах
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн хүнсний гол нэр төрлийн барааны татан авалт, үлдэгдлийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ ХУ-1б татах
Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн 20.... оны тайлан ХА-1 татах
Салбар, охин, толгой, компаний бүртгэлийн мэдээ БР-2 татах
Сүм хийдийн үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ СХ-1 татах
Төрийн бус байгууллагын 20.... оны ....-р улирлын мэдээ ТББ-1 татах
Шуудан, холбоо, интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын үйлчилгээний 20... оны улирлын тайлан ШХИҮ-1 татах
Чөлөөт цаг, соёл, биеийн тамирын үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ СБТ-1 татах
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлдэг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ ЭШС-1 татах

 

 Сарын мэдээний маягт

Мэдээний нэр
Маягтын нэр
Файлыг татах
Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 20... оны ....-р сарын мэдээ АҮ-1 татах
Мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээ A-ХАА-1 татах
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үний 20... оны .... сарын мэдээ A-ХАА-3 татах
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн мэдээ А-ХАА-8 татах
Үйлдвэрлэгчийн үнийн 20.... оны ....-р сарын мэдээ ҮҮМ-1 татах
Том малын зүй бүсийн хорогдлын мэдээ А-ХАА-2 татах
Тариалсан талбайн мэдээ A-ХАА-6 татах

 

  7 хоногийн үнийн мэдээ Булган суманд /2021 оны 1-р сарын 27 ны байдлаар/

              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 2000
  Хонины мах, кг 7500
  Үхрийн мах, кг 12000
  Ямааны ястай мах, кг 6000
  Элсэн чихэр, кг 2400
  Цагаан будаа, кг 2500
  Шингэн сүү, л 2500
  Ноолуур, кг 40000
  Бензин, А-80 1440
  Бензин, А-92 1490
  Дизелийн түлш 2090

 

  Жилийн танилцуулга
  Сарын танилцуулга
  ХАӨМСанд хийгдэж буй ажил
  Мэдээ тайлангийн маягт
  Динамик судалгаа
  Заавар аргачлал
  Хууль эрх зүй
  ААНБ улсын тооллого