Булган аймгийн 2016 оны хүн амын танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 10. 16 цаг 09 минут
Хүн амын тоо Улсын хэмжээнд 3063568 болж 5790 хүн буюу 0.1 хувиар өссөн бол хангайн бүсэд 585749 хүн болж 8497 буюу 1.4 хувиар өссөн байна. Булган аймгийн хүн ам 2016 онд 61149 болж 2015 оноос 1135 хүн буюу 1.8 хувиар өссөн байна. Хүйсийн харьцаа: Монгол улсын хүн амын хүйсийн харьцаа эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс илүү байгаа бол манай аймагт эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс илүү байна. Нийт хүн амын 31077 буюу 50.8 хувь нь эрэгтэйчүүд, 30072 буюу 49.2 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Аймгийн хүн амын хүйсийн харьцаа (100 эмэгтэйд ногдох эрэгтэйчүүдийн тоо) 2015 онд 103.4, 2016 онд 103.3 болсон байна. Хүн амын жилийн дундаж өсөлтийн хувь: Булган аймгийн сумдын хүн амын жилийн дундаж өсөлтийн дүр төрх 2005-2010 онд Бугат (-0.1), Рашаант (-0.9), Хишиг-Өндөр (-0.1) буурч байсан бол 2011-2016 онд Сэлэнгэ сумын хүн ам (-0.2) хувиар буурч, бусад сумдын хүн ам (0.1-4.4) хувиар өссөн байна. 2011-2016 онд хүн амын дундаж өсөлтийн хувь хамгийн өндөр Орхон сум (4.4), Бугат сум (3.9) Дашинчилэн сум (3.7) байна. Хүн амын ердийн цэвэр өсөлт: Төрөлт, нас баралтын тооноос шалтгаалан энэ үзүүлэлт эерэг, сөрөг байж болно.
Дэлгэрэнгүй

1-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 14. 11 цаг 13 минут
1-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2017 оны 1-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 10. 18 цаг 20 минут
Хүн ам: 2017 оны 1-р сарын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 68 хүүхэд, нас барсан 19 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 25.6 хувиар, нас баралт 14 хувиар тус тус буурчээ. Эх сурвалж: УБСГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Эх сурвалж: УБСГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: ймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 2017 оны 1-р сард 1066 болсны 523 нь эмэгтэйчүүд байна. Өмнөх оны мөн үеийнхээс ажил хайгч иргэн 565 хүн буюу 2.0 дахин өссөн байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн 1261 болсны 617 эмэгтэй байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулвал 688 хүн буюу 2.2 дахин өссөн байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 0.1 хувийг магистр болон докторын зэрэгтэй, 17.0 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 4.3 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 5.4 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 54.5 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 14.0 хувийг суурь боловсролтой, 4.0 хувийг бага боловсролтой, 0.8 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Дэлгэрэнгүй

2017 оны албан ёсны мэдээ тайлангийн захирамж графикийг танилцууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 23. 10 цаг 54 минут
2017 оны албан ёсны мэдээ тайлангийн захирамж графикийг танилцууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Мал тооллогын мэдээлийн сан Монгол банкны санд орсон тул иргэд, малчид та бүхэн зээлийн лавлагаагаа банкнаас авах боломжтой боллоо.

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 17. 14 цаг 49 минут
Мал тооллогын мэдээлийн сан Монгол банкны санд орсон тул иргэд, малчид та бүхэн зээлийн лавлагаагаа банкнаас авах боломжтой боллоо.
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2016 оны жилийн эцсийн "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 13. 13 цаг 55 минут
Хүн ам: 2016 оны жилийн эцсийн урдчилсан дүнгээр Булган аймгийн хүн ам 61145 болсон нь өмнөх оноос 1131 хүн буюу 1.8 хувиар өссөн байна. Эх сурвалж: УБСГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Эх сурвалж: УБСГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: ймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 2016 оны жилийн эцэст 1456 болсны 709 нь эмэгтэйчүүд байна. Өмнөх оны мөн үеийнхээс ажил хайгч иргэн 958 хүн буюу 2.9 дахин хувь өссөн байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн 1066 болсны 523 эмэгтэй байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулвал 624 хүн буюу 2.4 дахин хувь өссөн байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 0.18 хувийг магистр болон докторын зэрэгтэй, 17.7 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 3.93 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 5.06 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 53.8 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 14.6 хувийг суурь боловсролтой, 3.84 хувийг бага боловсролтой, 0.75 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Дэлгэрэнгүй

Мал тооллогын дүн

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 05. 16 цаг 28 минут
Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2016 оны жилийн эцэст манай аймаг мал сүргийн нийт дүн 3485.6 мянган толгойд хүрч, 2015 оныхоос 1.7 хувь буюу 55.5 мянгаар өслөө. Урьдчилсан дүнгээр адуун сүргийн тоо толгой 268.7 мянга, үхэр 284.9 мянга, тэмээ 1.3 мянга, хонь 1827.7 мянга, ямаа 1034.7 мянга хүрч, 2015 оныхоос адуу 4.5 мянга буюу 1.6 хувиар, үхэр 3.4 мянга буюу 1.2 хувиар, 129.9 мянга хонь буюу 7.6 хувиар, ямаа 55.8 мянган толгой буюу 5.7 хувиар, тэмээ 85 толгой буюу 1.2 хувиар тус тус өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2016 оны 11-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 05. 16 цаг 05 минут
Бүртгэлтэй, ажилгүй иргэн Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 2016 оны 11 дүгээр сарын эцэст 1030 болсны 491 нь эмэгтэйчүүд байна. Тайлант хугацаанд 696 иргэн шинээр бүртгүүлж, 389 иргэн ажил идэвхитэй хайхгүй байгаа шалтгаанаар бүртгэлээс хасагдсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинээр бүртгүүлсэн ажилгүй иргэнд 266 хүн буюу 61.8 хувиар өсч,ажил идэвхитэй хайхгүй байгаа шалтгаанаар бүртгэлээс хасагдсан иргэд 193 хүнээр буюу 33.2 хувиар буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

      

2018.01.17-ний байдлаар, төг
    Алтан тариа I гурил кг 1500
    Цагаан будаа кг 2500
    Элсэн чихэр кг 2500
    Задгай сүү л 1500
    Хонины мах кг 4500
    Үхрийн мах кг 5500
    Ямааны мах кг 3500
    Бензин А-80  л 1500
    Бензин А-92  л 1650
    Дизель түлш  л 1750
    Цагаан ноолуур кг 50000
    Бор ноолуур кг 50000

7 хоногийн үнийн мэдээний динамик

 

  ХАӨМСанд хийгдэж буй ажил
  Мэдээ тайлангийн маягт
  Динамик судалгаа
  Заавар аргачлал
  Хууль эрх зүй
  ААНБ улсын тооллого