ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ТООЛЛОГЫГ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН АНХДУГААР ХУРАЛ БОЛЛОО.

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 28. 07 цаг 39 минут
Хүн ам, орон сууцны тооллогын аймгийн тооллогын комиссын дарга, аймгийн Засаг дарга З.Батзориг, Хүн ам орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын аймгийн комиссын хурлыг нээж, удирдан явууллаа. Хүн ам, орон сууцны аймгийн тооллогын комиссын орлогч дарга М.Мөнхбат "Хүн ам орон сууцны 2020 оны тооллогын тухай болон эрх зүйн үндэслэл, тогтоол шийдвэр, удирдлага зохион байгуулалт, зорилго, зорилт, мэдээлэл цуглуулалт, хамрах хүрээ, тооллогын тов, арга аргачлалын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг аймгийн тооллогын комиссын гишүүдэд хүргэж", тооллогод хариуцах ажлын
Дэлгэрэнгүй

2019 оны 1-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 18. 09 цаг 54 минут
2019 оны 1-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2019 оны 1-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 18. 09 цаг 34 минут
Хүн ам: 2019 оны 1-р сарын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 82 хүүхэд, нас барсан 27 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 12 буюу 12 хувиар, нас баралт 2 буюу 6.8 хувиар тус тус буурчээ.1-р сарын байдлаар 64 хүн шилжин ирж, 51 хүн шилжин явсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шилжин ирсэн хүн 44 буюу 40.7 хувиар, шилжин явсан хүн 74 буюу 59 хувиар тус тус буурсан байна. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Эрүүл мэнд:Аймгийн хэмжээнд 2019 оны 1-р сарын байдлаар 64 эх амаржиж, амьд төрсөн хүүхдийн тоо 66 болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс амаржсан эх 2 буюу 3 хувиар, амьд төрсөн хүүхдийн тоо 2 буюу 3 хувиар тус тус өссөн байна. Халдварт өвчнөөр өвчлөгсөд 2019 оны жилийн 1-р сарын байдлаар 41 болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 1 тохиолдол буюу 3 хувиар өссөн байна. Нийт халдварт өвчнөөр өвчлөгсдийн 23 буюу 56 хувь нь амьсгалын замын халдварт өвчин, 12 буюу 29 хувь нь бэлэгсийн замын халдварт өвчнөөр өвчилсөн байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газар
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2018 оны 12-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 17. 04 цаг 13 минут
Хүн ам: 2018 оны байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 1236 хүүхэд, нас барсан 379 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 3 буюу 0.3 хувиар буурсан бол, нас баралт 9 буюу 2.3 хувиар буурчээ.2018 байдлаар 1109 хүн шилжин ирж, 1165 хүн шилжин явсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шилжин ирсэн хүн 31 буюу 2.7 хувиар, шилжин явсан хүн 157 буюу 13.7 хувиар тус тус буурсан байна. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүй иргэн 1081 болсны 527 нь эмэгтэй байна. Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй иргэдийн 0.5 хувийг магистр болон докторын боловсролтой, 19.8 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 3.4 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 4.3 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 55.9 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 12.1 хувийг суурь боловсролтой, 3.4 хувийг бага боловсролтой, 0.6 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2018 оны 11-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 15. 10 цаг 05 минут
Хүн ам: 2018 оны 11-р сарын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 1124 хүүхэд, нас барсан 334 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 11 буюу 0.1 хувиар, нас баралт 3 буюу 0.01 тус тус өсжээ.11-р сарын байдлаар 951 хүн шилжин ирж, 1165 хүн шилжин явсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шилжин ирсэн хүн 143 буюу 12.2 хувиар, шилжин явсан хүн 93 буюу 9.7 хувиар тус тус өссөн байна. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт:Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүй иргэн 863 болсны 465 нь эмэгтэй байна. Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй иргэдийн 0.1 хувийг магистер болон доктрын боловсролтой, 16.2 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 4.2 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 4.9 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 60.5 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 10.0 хувийг суурь боловсролтой, 3.1 хувийг бага боловсролтой, 1.0 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна.Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Дэлгэрэнгүй

2018 ОНЫ МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, МАЛЫН ХАШАА, ХУДГИЙН ТООЛЛОГЫН УРЬДЧИЛСАН ДҮН ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 26. 03 цаг 55 минут
2018 оны жилийн эцсийн мал тооллогын урьдчилсан дүн гарлаа. Мал тооллогы урьдчилсан дүнгээр манай аймгийн нийт малын тоо 3305.5 мянган толгой болж өмнөх оныхоос 55.8 мянган толгой мал буюу 1.7 хувиар буурлаа. Төрлөөр нь авч үзвэл адуу, үхэр, хонь төрөл дээр буурч тэмээ, ямаа өссөн байна. Адуу 244036, Үхэр 255264, Хонь 1778224, тэмээ 1375, ямаа 1026596 болсон байна. Малтай өрхийг малын тоогоор нь бүлэглэн үзвэл, 50 хүртэл малтай өрх өмнөх оныхоос 0.1 пунктээр, 51-200 хүртэл малтай өрх 0.3 пунктээр, 501-999 хүртэл малтай өрх 0.1 пунктээр өссөн бол, 201-500 малтай өрх
Дэлгэрэнгүй

2018 ОНЫ МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, МАЛЫН ХАШАА, ХУДГИЙН ТООЛЛОГЫН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 04. 05 цаг 28 минут
2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн 2018 оны тооллогын сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад сумдын төрийн сангийн мэргэжилтэнүүд хамрагдлаа. Сургалтаар мал тооллогын зохион байгуулалт, зарчим, МТ-1 маягтыг нөхөх заавар, анхаарах асуудлууд зэрэг энэ жилийн тооллогын онцлого болох 3 жил тутам явуулах хашаа, худаг, тэжээлийн тооллогын тухай дэлгэрэнгүй заавар, зөвөлгөө өгч, дадлага ажил хийлгэлээ. Мөн ХАӨМС-ын баяжилтын хөтлөлт, нийгмийн зарим үзүүлэлтийн шинэчилсэн маягтын тухай, нөхөх, программд шивэх заавруудыг дэлгэрэнгүй тайлбарлалаа. Мал тооллогын маягт, мал тоолуулсан батламжийг хувиарлан өгч, сумдын бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2018 оны 10-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 14. 09 цаг 38 минут
Хүн ам: 2018 оны 10-р сарын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 1030 хүүхэд, нас барсан 310 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 42 буюу 4 хувиар, нас баралт 10 буюу 3.2 тус тус өсжээ.10-р сарын байдлаар 847 хүн шилжин ирж, 1081 хүн шилжин явсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шилжин ирсэн хүн 145 буюу 13.4 хувиар, шилжин явсан хүн 72 буюу 8.5 хувиар тус тус өссөн байна. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүй иргэн 878 болсны 471 нь эмэгтэй байна. Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй иргэдийн 0.1 хувийг магистер болон доктрын боловсролтой, 15.7 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 4.1 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 4.9 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 61.2 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 10.1 хувийг суурь боловсролтой, 2.8 хувийг бага боловсролтой, 1.3 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ Булган суманд /2020 оны 01-р сарын 22 ны байдлаар/

              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1350
  Хонины мах, кг 7500
  Үхрийн мах, кг 8500
  Ямааны ястай мах, кг 5500
  Элсэн чихэр, кг 2000
  Цагаан будаа, кг 2500
  Шингэн сүү, л 2000
  Ноолуур, кг 40000
  Бензин, А-80 1740
  Бензин, А-92 1855
  Дизелийн түлш 2480

 

  Жилийн танилцуулга
  Сарын танилцуулга
  ХАӨМСанд хийгдэж буй ажил
  Мэдээ тайлангийн маягт
  Динамик судалгаа
  Заавар аргачлал
  Хууль эрх зүй
  ААНБ улсын тооллого