2017 оны албан ёсны мэдээ тайлангийн захирамж графикийг танилцууллаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 23. 10 цаг 54 минут
2017 оны албан ёсны мэдээ тайлангийн захирамж графикийг танилцууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Мал тооллогын мэдээлийн сан Монгол банкны санд орсон тул иргэд, малчид та бүхэн зээлийн лавлагаагаа банкнаас авах боломжтой боллоо.

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 17. 14 цаг 49 минут
Мал тооллогын мэдээлийн сан Монгол банкны санд орсон тул иргэд, малчид та бүхэн зээлийн лавлагаагаа банкнаас авах боломжтой боллоо.
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2016 оны жилийн эцсийн "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 13. 13 цаг 55 минут
Хүн ам: 2016 оны жилийн эцсийн урдчилсан дүнгээр Булган аймгийн хүн ам 61145 болсон нь өмнөх оноос 1131 хүн буюу 1.8 хувиар өссөн байна. Эх сурвалж: УБСГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Эх сурвалж: УБСГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: ймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 2016 оны жилийн эцэст 1456 болсны 709 нь эмэгтэйчүүд байна. Өмнөх оны мөн үеийнхээс ажил хайгч иргэн 958 хүн буюу 2.9 дахин хувь өссөн байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн 1066 болсны 523 эмэгтэй байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулвал 624 хүн буюу 2.4 дахин хувь өссөн байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 0.18 хувийг магистр болон докторын зэрэгтэй, 17.7 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 3.93 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 5.06 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 53.8 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 14.6 хувийг суурь боловсролтой, 3.84 хувийг бага боловсролтой, 0.75 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Дэлгэрэнгүй

Мал тооллогын дүн

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 05. 16 цаг 28 минут
Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2016 оны жилийн эцэст манай аймаг мал сүргийн нийт дүн 3485.6 мянган толгойд хүрч, 2015 оныхоос 1.7 хувь буюу 55.5 мянгаар өслөө. Урьдчилсан дүнгээр адуун сүргийн тоо толгой 268.7 мянга, үхэр 284.9 мянга, тэмээ 1.3 мянга, хонь 1827.7 мянга, ямаа 1034.7 мянга хүрч, 2015 оныхоос адуу 4.5 мянга буюу 1.6 хувиар, үхэр 3.4 мянга буюу 1.2 хувиар, 129.9 мянга хонь буюу 7.6 хувиар, ямаа 55.8 мянган толгой буюу 5.7 хувиар, тэмээ 85 толгой буюу 1.2 хувиар тус тус өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2016 оны 11-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 05. 16 цаг 05 минут
Бүртгэлтэй, ажилгүй иргэн Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 2016 оны 11 дүгээр сарын эцэст 1030 болсны 491 нь эмэгтэйчүүд байна. Тайлант хугацаанд 696 иргэн шинээр бүртгүүлж, 389 иргэн ажил идэвхитэй хайхгүй байгаа шалтгаанаар бүртгэлээс хасагдсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинээр бүртгүүлсэн ажилгүй иргэнд 266 хүн буюу 61.8 хувиар өсч,ажил идэвхитэй хайхгүй байгаа шалтгаанаар бүртгэлээс хасагдсан иргэд 193 хүнээр буюу 33.2 хувиар буурчээ.
Дэлгэрэнгүй

Мал тооллогын урьдчилсан дүн

Нийтэлсэн: 2016 он 12 сар 28. 15 цаг 20 минут
Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 11 сарын 30-ны өдрийн А/511 тоот захирамжийн дагуу мал тооллогыг зохион байгуулах аймгийн комиссыг аймгийн Засаг даргын орлогч даргаар ахлуулан байгуулж, аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зардлаас 3024.7 мянган төгрөг, сумдын Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зардлаас 16281.6 нийт 19306.3 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. Мал тооллогын үйл ажиллагаанд 660 албан хаагч, 120 автомашин үйлчилж мал тооллого зохион байгуулах заавар, зөвлөмж, аргачлал, удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна.
Дэлгэрэнгүй

МАЛ ТООЛЛОГЫН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ ХАНГАСАН БАЙДАЛ

Нийтэлсэн: 2016 он 12 сар 20. 09 цаг 27 минут
Монгол улсын Засгийн газрын 2003 оны 224 дүгээр тогтоол, ҮСХ-ны даргын 2016 оны 01/436 дугаар албан тоот, заавар аргачлалын дагуу 2016 оны жилийн эцсийн мал тооллогын ажлыг явуулах бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд доорхи ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
Дэлгэрэнгүй

УЛААНБУРХАН, УЛААНУУД ӨВЧНИЙ ЭСРЭГ ДАРХЛАЛ ТОГТЦЫН СУДАЛГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нийтэлсэн: 2016 он 12 сар 08. 12 цаг 45 минут
УЛААНБУРХАН, УЛААНУУД ӨВЧНИЙ ЭСРЭГ ДАРХЛАЛ ТОГТЦЫН СУДАЛГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН
Дэлгэрэнгүй

 

       Програм хангамж
  ХАӨМСанд хийгдэж буй ажил
  Мэдээ тайлангийн маягт
  Динамик судалгаа
  Заавар аргачлал
  Хууль эрх зүй
  ААНБ улсын тооллого

 

      

2017.08.16-ний байдлаар, төг
    Алтан тариа I гурил кг 1500
    Цагаан будаа кг 2500
    Элсэн чихэр кг 2500
    Задгай сүү л 1000
    Хонины мах кг 7500
    Үхрийн мах кг 7500
    Ямааны мах кг 6000
    Бензин А-80  л 1500
    Бензин А-92  л 1650
    Дизель түлш  л 1750
    Цагаан ноолуур кг 40000
    Бор ноолуур кг 40000

7 хоногийн үнийн мэдээний динамик