Булган аймагт сургалт эхэллээ.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 11. 11 цаг 11 минут
Булган аймагт сургалт эхэллээ. ҮСХ, Булган аймгийн Статистикийн хэлтэс хамтран Дэлхийн банкны “Ухаалаг засаг” төслийн дэмжлэгтэйгээр багийн Засаг дарга, сумын статистик хариуцсан ажилтнуудад зориулсан хоёр өдрийн сургалт өнөөдөр эхэллээ. Сургалтыг нээж аймгийн Засаг дарга З.Батзориг, ҮСХ-ны Тамгын газрын ГХХ-ийн дарга М.Ганчимэг нар үг хэлэв.
Дэлгэрэнгүй

4-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 10. 10 цаг 02 минут
4-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2017 оны 4-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 10. 09 цаг 52 минут
Хүн ам: 2017 оны 4-р сарын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 392 хүүхэд, нас барсан 110 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 2.3 хувиар өсч, нас баралт 40.2 хувиар буурчээ.4-р сарын байдлаар 429 хүн шилжин ирж, 569 хүн шилжин явсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шилжин ирсэн хүн 42 буюу 7.3 хувиар, шилжин явсан хүн 40 буюу 9.3 хувиар тус тус буурсан байна. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүй иргэн 284 болсны 148 эмэгтэй байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 21.8 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 5.6 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 2.8 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 58.1 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 8.8 хувийг суурь боловсролтой, 2.1 хувийг бага боловсролтой, 0.7 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс Нийгмийн даатгал: ийгмийн даатгалын сангийн орлого 2017 оны 4-р сарын байдлаар 3798.6 сая төгрөг, зарлага 11065.4 сая төг болж өмнөх оны мөн үеийнхээс орлого 70.9 сая төг буюу 1.8 хувиар буурч, зарлага 1127.3 сая төг буюу 11.3 хувиар өслөө. Эх сурвалж: Булган аймгийн нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн газар
Дэлгэрэнгүй

“Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай” судалгааны асуулгыг улс орон даяар нэгэн зэрэг зохион байгуулж байна.

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 18. 11 цаг 12 минут
“Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай” судалгааны асуулгыг улс орон даяар нэгэн зэрэг зохион байгуулж байна.
Дэлгэрэнгүй

3-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 12. 18 цаг 05 минут
3-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2017 оны 3-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 10. 18 цаг 12 минут
Хүн ам: 2017 оны 1-р улирлын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 261 хүүхэд, нас барсан 74 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 8.5 хувиар, нас баралт 12 хувиар тус тус буурчээ.1-р улирлын байдлаар 315 хүн шилжин ирж, 375 хүн шилжин явсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шилжин ирсэн хүн 33 буюу 10.4 хувиар өсч, шилжин явсан хүн 3 буюу 1 хувиар буурсан байна. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: ймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэд 2017 оны 3-р сард 861 болсны 430 нь эмэгтэйчүүд байна. Өмнөх оны мөн үеийнхээс ажил хайгч иргэн 509 хүн буюу 2.4 дахин өссөн байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2016 оны хөдөө аж ахуйн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 03. 09 цаг 46 минут
Манай аймгийн Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-ий 61.5 хувийг бүрдүүлж байна. Салбарын бүтцээр анхдагч салбар буюу хөдөө аж ахуйн салбар, үүний дотор мал аж ахуйн салбар 2000-2007 онуудад 70-78 орчим хувийг үйлдвэрлэж байсан бол 2010 оноос хойш хөдөө аж ахуйн салбарт учирсан байгалийн гамшиг, үйлчилгээний салбарын ДНБ-д эзлэх хувийн жин буурч, улмаар үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын эзлэх хувийн жин өссөөр байна. 2016 онд Булган аймгийн мал сүрэг хангайн бүсийн аймгуудын нийт мал сүргийн 15 хувийг эзэлж байгаа нь өмнөх оноос 0.7 пунктээр буурсан байна. Улсын хэмжээнд 2016 онд 61549.2 мянган толгой мал тоологдсоны 5.7 хувийг манай аймгийн мал эзэлж байна. 2016 онд нийт мал сүргийн тоогоороо улсын хэмжээнд 8-р байрт байна. Нийт мал сүргийг 5 төрлөөр нь аймаг, сумтай харьцуулвал адуун сүргийн тоогоороо 6-р байр, үхэр сүргийн тоогоороо 5-р байр, хонин сүргийн тоогоороо 6-р байр, ямаан сүргийн тоогоороо 13-р байр, тэмээн сүргийн тоогоороо 16-р байранд тус тус орж байна.
Дэлгэрэнгүй

2-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 13. 10 цаг 29 минут
2-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

 

       Програм хангамж
  ХАӨМСанд хийгдэж буй ажил
  Мэдээ тайлангийн маягт
  Динамик судалгаа
  Заавар аргачлал
  Хууль эрх зүй
  ААНБ улсын тооллого

 

      

2017.09.27-ний байдлаар, төг
    Алтан тариа I гурил кг 1500
    Цагаан будаа кг 2500
    Элсэн чихэр кг 2500
    Задгай сүү л 1000
    Хонины мах кг 7500
    Үхрийн мах кг 7500
    Ямааны мах кг 6000
    Бензин А-80  л 1500
    Бензин А-92  л 1650
    Дизель түлш  л 1750
    Цагаан ноолуур кг 40000
    Бор ноолуур кг 40000

7 хоногийн үнийн мэдээний динамик