ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ТООЛЛОГЫГ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ БОЛЛОО.

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 05. 01 цаг 39 минут
Монгол Улсын “Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай хууль”-ийн дагуу Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 76 тоот тогтоолоор Хүн ам, орон сууцны 2020 оны Улсын ээлжит тооллогын товыг 2020 оны 1 дүгээр сарын 8-наас 9-нд шилжих шөнийн 00.00 цагаар тогтоож, мөн өдрийн УИХ-ын 77 дугаар тогтоолоор тооллогын Улсын комиссыг Монгол Улсын Ерөнхий сайдаар ахлуулан байгуулсан.Хүн ам, орон сууцны тооллогын аймгийн тооллогын комиссын орлогч дарга, аймгийн статистикийн хэлтсийн дарга М.Мөнхбат Хүн ам орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын аймгийн комиссын хурлыг нээж, удирдан явууллаа.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ӨРХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН САЙЖРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 01. 02 цаг 19 минут
Монгол Улсын "Статистикийн тухай хууль" -ийн 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн "a"-д хүн ам, орон сууцны тооллогыг 10 жил тутамд явуулна гэж заасны дагуу "Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллого"-ын бэлтгэл ажлын хүрээнд "Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан"-гийн мэдээллийг шинэчлэх, засварлах ажлыг Булган аймгийн Булган суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Төрийн болон, төрийн өмчит байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын мэдээллийг шинэчлэх ажлыг төлөвлөгөө гарган зохион байгуулж байна.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ТООЛЛОГЫГ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН АНХДУГААР ХУРАЛ БОЛЛОО.

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 28. 07 цаг 39 минут
Хүн ам, орон сууцны тооллогын аймгийн тооллогын комиссын дарга, аймгийн Засаг дарга З.Батзориг, Хүн ам орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын аймгийн комиссын хурлыг нээж, удирдан явууллаа. Хүн ам, орон сууцны аймгийн тооллогын комиссын орлогч дарга М.Мөнхбат "Хүн ам орон сууцны 2020 оны тооллогын тухай болон эрх зүйн үндэслэл, тогтоол шийдвэр, удирдлага зохион байгуулалт, зорилго, зорилт, мэдээлэл цуглуулалт, хамрах хүрээ, тооллогын тов, арга аргачлалын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг аймгийн тооллогын комиссын гишүүдэд хүргэж", тооллогод хариуцах ажлын
Дэлгэрэнгүй

2019 оны 1-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 18. 09 цаг 54 минут
2019 оны 1-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2019 оны 1-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 02 сар 18. 09 цаг 34 минут
Хүн ам: 2019 оны 1-р сарын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 82 хүүхэд, нас барсан 27 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 12 буюу 12 хувиар, нас баралт 2 буюу 6.8 хувиар тус тус буурчээ.1-р сарын байдлаар 64 хүн шилжин ирж, 51 хүн шилжин явсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шилжин ирсэн хүн 44 буюу 40.7 хувиар, шилжин явсан хүн 74 буюу 59 хувиар тус тус буурсан байна. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Эрүүл мэнд:Аймгийн хэмжээнд 2019 оны 1-р сарын байдлаар 64 эх амаржиж, амьд төрсөн хүүхдийн тоо 66 болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс амаржсан эх 2 буюу 3 хувиар, амьд төрсөн хүүхдийн тоо 2 буюу 3 хувиар тус тус өссөн байна. Халдварт өвчнөөр өвчлөгсөд 2019 оны жилийн 1-р сарын байдлаар 41 болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 1 тохиолдол буюу 3 хувиар өссөн байна. Нийт халдварт өвчнөөр өвчлөгсдийн 23 буюу 56 хувь нь амьсгалын замын халдварт өвчин, 12 буюу 29 хувь нь бэлэгсийн замын халдварт өвчнөөр өвчилсөн байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газар
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2018 оны 12-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 17. 04 цаг 13 минут
Хүн ам: 2018 оны байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 1236 хүүхэд, нас барсан 379 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 3 буюу 0.3 хувиар буурсан бол, нас баралт 9 буюу 2.3 хувиар буурчээ.2018 байдлаар 1109 хүн шилжин ирж, 1165 хүн шилжин явсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шилжин ирсэн хүн 31 буюу 2.7 хувиар, шилжин явсан хүн 157 буюу 13.7 хувиар тус тус буурсан байна. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүй иргэн 1081 болсны 527 нь эмэгтэй байна. Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй иргэдийн 0.5 хувийг магистр болон докторын боловсролтой, 19.8 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 3.4 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 4.3 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 55.9 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 12.1 хувийг суурь боловсролтой, 3.4 хувийг бага боловсролтой, 0.6 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2018 оны 11-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 01 сар 15. 10 цаг 05 минут
Хүн ам: 2018 оны 11-р сарын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 1124 хүүхэд, нас барсан 334 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 11 буюу 0.1 хувиар, нас баралт 3 буюу 0.01 тус тус өсжээ.11-р сарын байдлаар 951 хүн шилжин ирж, 1165 хүн шилжин явсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шилжин ирсэн хүн 143 буюу 12.2 хувиар, шилжин явсан хүн 93 буюу 9.7 хувиар тус тус өссөн байна. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт:Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүй иргэн 863 болсны 465 нь эмэгтэй байна. Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй иргэдийн 0.1 хувийг магистер болон доктрын боловсролтой, 16.2 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 4.2 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 4.9 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 60.5 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 10.0 хувийг суурь боловсролтой, 3.1 хувийг бага боловсролтой, 1.0 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна.Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Дэлгэрэнгүй

2018 ОНЫ МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, МАЛЫН ХАШАА, ХУДГИЙН ТООЛЛОГЫН УРЬДЧИЛСАН ДҮН ГАРЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 26. 03 цаг 55 минут
2018 оны жилийн эцсийн мал тооллогын урьдчилсан дүн гарлаа. Мал тооллогы урьдчилсан дүнгээр манай аймгийн нийт малын тоо 3305.5 мянган толгой болж өмнөх оныхоос 55.8 мянган толгой мал буюу 1.7 хувиар буурлаа. Төрлөөр нь авч үзвэл адуу, үхэр, хонь төрөл дээр буурч тэмээ, ямаа өссөн байна. Адуу 244036, Үхэр 255264, Хонь 1778224, тэмээ 1375, ямаа 1026596 болсон байна. Малтай өрхийг малын тоогоор нь бүлэглэн үзвэл, 50 хүртэл малтай өрх өмнөх оныхоос 0.1 пунктээр, 51-200 хүртэл малтай өрх 0.3 пунктээр, 501-999 хүртэл малтай өрх 0.1 пунктээр өссөн бол, 201-500 малтай өрх
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ Булган суманд /2019 оны 6-р сарын 05-ны байдлаар/

              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1700
  Хонины мах, кг 9500
  Үхрийн мах, кг 10250
  Ямааны ястай мах, кг 7500
  Элсэн чихэр, кг 2000
  Цагаан будаа, кг 2500
  Шингэн сүү, л 1500
  Ноолуур, кг 70000
  Бензин, А-80 1770
  Бензин, А-92 1955
  Дизелийн түлш 2410

 

 

  Жилийн танилцуулга
  Сарын танилцуулга
  ХАӨМСанд хийгдэж буй ажил
  Мэдээ тайлангийн маягт
  Динамик судалгаа
  Заавар аргачлал
  Хууль эрх зүй
  ААНБ улсын тооллого