Булган аймгийн 2017 оны 5-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 09. 14 цаг 59 минут
Хүн ам: 2017 оны 5-р сарын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 471 хүүхэд, нас барсан 134 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 4.8 хувиар, нас баралт 37 хувиар тус тус буурчээ. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүй иргэн 273 болсны 151 эмэгтэй байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 16.8 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 4.4 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 2.9 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 65.6 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 8.4 хувийг суурь боловсролтой, 1.1 хувийг бага боловсролтой, 0.4 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс Нийгмийн даатгал: Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2017 оны 5-р сарын байдлаар 4852.4 сая төгрөг, зарлага 14065.9 сая төг болж өмнөх оны мөн үеийнхээс орлого 117.5 сая төг буюу 2.4 хувиар буурч, зарлага 1497.7 сая төг буюу 11.9 хувиар өслөө. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 117.5 сая төгрөгөөр буурахад тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого 31.1 сая.төг буюу 1.0 хувиар, ҮОМШӨ-ний даатгалын сангийн орлого 51.7 сая.төг буюу 20.8 хувиар, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого 91.3 сая.төг буюу 6.8 хувиар буурсан нь голлон нөлөөлсөн байна.
Дэлгэрэнгүй

"Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хэрэглээний 2015, 2016 оны судалгаа"-ны мэдээлэл цуглуулах ажил манай аймагт явагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 09. 12 цаг 42 минут
Үндэсний Статистикийн хороо Азийн хөгжлийн банктай хамтран "Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хэрэглээний 2015, 2016 оны судалгаа"-г анх удаа зохион байгуулж байна. Уг судалгаа нь үндэсний хэмжээнд "Эрчим хүчнийданс"-ыг байгуулах, эрчим хүчний статистикийн мэдээллийг бүрдүүлэх, ногоон хөгжлийн болон тогтвортой хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцох, түүнчлэн НҮБ-ын "Байгаль орчны статистикийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд"-д зөвлөмж болгосон түлхүүр үзүүлэлтүүдийг бий болгоход чухал ач холбогдолтой юм.
Дэлгэрэнгүй

"Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр"-өөр алдрай бяцхан үрсдээ зориулан цэцгэн хэлбэртэй чихэрт нугалбар бэлтгэн тархаалаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 09. 12 цаг 31 минут
6-р сарын 1 -ны өдөр буюу "Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр" -т зориулан Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсийн ах, эгч нараас нь Булган аймгийн 0-18 насны хүүхдүүдийн статистик болон аймгийн нийгэм эдийн засгийн зарим үзүүлэлтийг багтаасан цэцгэн хэлбэртэй иштэй чихэртэй нугалбар хийж бэлэг барилаа. Өхөөрдөм хөөрхөн дүү нартаа "Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр" Эх үрсийн баярын мэнд хүргье!!!
Дэлгэрэнгүй

Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, амьдралын туршлагын судалгаа манай аймагт явагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 09. 12 цаг 14 минут
Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын хүн амын сан, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэй "Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, амьдралын туршлагын судалгаа"-г 2017 оны 5-р сарын 1-ны өдрөөс 6-р сарын 20-ны хооронд улсын хэмжээнд нэгэн зэрэг явуулж байна. Судалгаанд 15-64 -ны 7860 өрхийн 7860 эмэгтэйчүүдийг статситикийн санамсаргүй түүврийн аргаар сонгон мэдээлэх цуглуулах ажил явагдаж байна. Манай аймгийн хувьд 15 сум 20 багийн 300 өрхийн 300 эмэгтэйчүүдийг сонгон мэдээлэл цуглуулах ажлыг 5-р сарын 11-ны өдрөөс эхлүүлэн явуулж байна.
Дэлгэрэнгүй

Булган аймагт сургалт эхэллээ.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 11. 11 цаг 11 минут
Булган аймагт сургалт эхэллээ. ҮСХ, Булган аймгийн Статистикийн хэлтэс хамтран Дэлхийн банкны “Ухаалаг засаг” төслийн дэмжлэгтэйгээр багийн Засаг дарга, сумын статистик хариуцсан ажилтнуудад зориулсан хоёр өдрийн сургалт өнөөдөр эхэллээ. Сургалтыг нээж аймгийн Засаг дарга З.Батзориг, ҮСХ-ны Тамгын газрын ГХХ-ийн дарга М.Ганчимэг нар үг хэлэв.
Дэлгэрэнгүй

4-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 10. 10 цаг 02 минут
4-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2017 оны 4-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 10. 09 цаг 52 минут
Хүн ам: 2017 оны 4-р сарын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 392 хүүхэд, нас барсан 110 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 2.3 хувиар өсч, нас баралт 40.2 хувиар буурчээ.4-р сарын байдлаар 429 хүн шилжин ирж, 569 хүн шилжин явсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шилжин ирсэн хүн 42 буюу 7.3 хувиар, шилжин явсан хүн 40 буюу 9.3 хувиар тус тус буурсан байна. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүй иргэн 284 болсны 148 эмэгтэй байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 21.8 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 5.6 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 2.8 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 58.1 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 8.8 хувийг суурь боловсролтой, 2.1 хувийг бага боловсролтой, 0.7 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс Нийгмийн даатгал: ийгмийн даатгалын сангийн орлого 2017 оны 4-р сарын байдлаар 3798.6 сая төгрөг, зарлага 11065.4 сая төг болж өмнөх оны мөн үеийнхээс орлого 70.9 сая төг буюу 1.8 хувиар буурч, зарлага 1127.3 сая төг буюу 11.3 хувиар өслөө. Эх сурвалж: Булган аймгийн нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн газар
Дэлгэрэнгүй

“Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай” судалгааны асуулгыг улс орон даяар нэгэн зэрэг зохион байгуулж байна.

Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 18. 11 цаг 12 минут
“Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай” судалгааны асуулгыг улс орон даяар нэгэн зэрэг зохион байгуулж байна.
Дэлгэрэнгүй

 

       Програм хангамж
  ХАӨМСанд хийгдэж буй ажил
  Мэдээ тайлангийн маягт
  Динамик судалгаа
  Заавар аргачлал
  Хууль эрх зүй
  ААНБ улсын тооллого

 

      

2017.08.16-ний байдлаар, төг
    Алтан тариа I гурил кг 1500
    Цагаан будаа кг 2500
    Элсэн чихэр кг 2500
    Задгай сүү л 1000
    Хонины мах кг 7500
    Үхрийн мах кг 7500
    Ямааны мах кг 6000
    Бензин А-80  л 1500
    Бензин А-92  л 1650
    Дизель түлш  л 1750
    Цагаан ноолуур кг 40000
    Бор ноолуур кг 40000

7 хоногийн үнийн мэдээний динамик