12-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 17. 12 цаг 01 минут
12-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2017 оны 12-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 17. 11 цаг 06 минут
Хүн ам: 2017 оны байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 1239 хүүхэд, нас барсан 370 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 36 буюу 2.8 хувиар, нас баралт 35 буюу 9.4 хувиар тус тус буурчээ.1140 хүн шилжин ирж, 1322 хүн шилжин явсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шилжин ирсэн хүн 181 буюу 15.8 хувиар, шилжин явсан хүн 341 буюу 25.8 хувиар тус тус буурсан байна. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст ажил хайгч иргэн 1008 болсны 491 нь эмэгтэй байна. Ажил хайгч иргэдийн 0.4 магистр, докторын, 17.1 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 3.8 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 4.4 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 59.3 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 7.1 хувийг суурь боловсролтой, 1.4 хувийг бага боловсролтой, 1.3 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн ХҮН АМ, Мал тэжээвэр амьтдын тоо /урьдчилсан байдлаар/

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 09. 14 цаг 52 минут
Булган аймгийн ХҮН АМ, Мал тэжээвэр амьтдын тоо /урьдчилсан байдлаар/ 2017 оны байдлаар Булган аймгийн хүн ам урьдчилсан байдлаар 62027 болж өмнөх оноос 878 хүн буюу 1,4 хувиар өссөн байна. Нийт хүн амын 31475 буюу 50,7 хувь нь эрэгтэйчүүд 49,3 хувь нь эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Улсын мал тооллогын дүнгээр 2017 оны жилийн эцэст малын тоо 66215.8 мянган толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 4666.6 мянган толгой буюу 7.1 хувиар өслөө. Манай аймаг мал тооллогын дүнгээр 2017 оны жилийн эцэст малын тоо 3361.9 мянган толгой болж, өмнөх оныхоос 123.7 мянган толгой буюу 3.5 хувиар буурлаа.
Дэлгэрэнгүй

11-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 12 сар 18. 12 цаг 49 минут
11-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2017 оны 11-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 12 сар 18. 12 цаг 46 минут
Хүн ам: 2017 оны 11-р сарын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 1113 хүүхэд, нас барсан 331 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 0.8 хувиар, нас баралт 8.7 хувиар тус тус буурчээ. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст ажил хайгч иргэн 379 болсны 217 нь эмэгтэй байна. Ажил хайгч иргэдийн 0.5 магистр, докторын, 28.8 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 5.0 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 4.0 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 53.3 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 5.5 хувийг суурь боловсролтой, 2.1 хувийг бага боловсролтой, 0.8 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Дэлгэрэнгүй

10-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 12 сар 18. 12 цаг 42 минут
10-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2017 оны 10-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 11 сар 10. 10 цаг 15 минут
Хүн ам: 2017 оны 10-р сарын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 998 хүүхэд, нас барсан 300 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 1.7 хувиар, нас баралт 8.2 хувиар тус тус буурчээ. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст ажил хайгч иргэн 367 болсны 227 нь эмэгтэй байна. Ажил хайгч иргэдийн 0.3 магистр, докторын, 25.6 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 4.1 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 2.7 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 58.0 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 6.8 хувийг суурь боловсролтой, 1.9 хувийг бага боловсролтой, 0.5 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Дэлгэрэнгүй

9-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 10 сар 12. 11 цаг 37 минут
9-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

      

2018.01.17-ний байдлаар, төг
    Алтан тариа I гурил кг 1500
    Цагаан будаа кг 2500
    Элсэн чихэр кг 2500
    Задгай сүү л 1500
    Хонины мах кг 4500
    Үхрийн мах кг 5500
    Ямааны мах кг 3500
    Бензин А-80  л 1500
    Бензин А-92  л 1650
    Дизель түлш  л 1750
    Цагаан ноолуур кг 50000
    Бор ноолуур кг 50000

7 хоногийн үнийн мэдээний динамик

 

  ХАӨМСанд хийгдэж буй ажил
  Мэдээ тайлангийн маягт
  Динамик судалгаа
  Заавар аргачлал
  Хууль эрх зүй
  ААНБ улсын тооллого