2018 ОНЫ МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, МАЛЫН ХАШАА, ХУДГИЙН ТООЛЛОГЫН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийтэлсэн: 2018 он 12 сар 04. 05 цаг 28 минут
2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн 2018 оны тооллогын сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад сумдын төрийн сангийн мэргэжилтэнүүд хамрагдлаа. Сургалтаар мал тооллогын зохион байгуулалт, зарчим, МТ-1 маягтыг нөхөх заавар, анхаарах асуудлууд зэрэг энэ жилийн тооллогын онцлого болох 3 жил тутам явуулах хашаа, худаг, тэжээлийн тооллогын тухай дэлгэрэнгүй заавар, зөвөлгөө өгч, дадлага ажил хийлгэлээ. Мөн ХАӨМС-ын баяжилтын хөтлөлт, нийгмийн зарим үзүүлэлтийн шинэчилсэн маягтын тухай, нөхөх, программд шивэх заавруудыг дэлгэрэнгүй тайлбарлалаа. Мал тооллогын маягт, мал тоолуулсан батламжийг хувиарлан өгч, сумдын бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2018 оны 10-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 14. 09 цаг 38 минут
Хүн ам: 2018 оны 10-р сарын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 1030 хүүхэд, нас барсан 310 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 42 буюу 4 хувиар, нас баралт 10 буюу 3.2 тус тус өсжээ.10-р сарын байдлаар 847 хүн шилжин ирж, 1081 хүн шилжин явсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шилжин ирсэн хүн 145 буюу 13.4 хувиар, шилжин явсан хүн 72 буюу 8.5 хувиар тус тус өссөн байна. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүй иргэн 878 болсны 471 нь эмэгтэй байна. Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй иргэдийн 0.1 хувийг магистер болон доктрын боловсролтой, 15.7 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 4.1 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 4.9 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 61.2 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 10.1 хувийг суурь боловсролтой, 2.8 хувийг бага боловсролтой, 1.3 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн ерөнхий боловсролын 1,2,3-р сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад "Статистикийн боловсрол" сэдэвт хичээл заалаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 13. 07 цаг 21 минут
Монгол улсад Статистикийн салбар үүсч хөгжсөний 94 жилийн ойг тохиолдуулан Булган аймгийн ерөнхий боловсролын 1,2,3-р 12 жилийн ахлах ангийн сурагчдад жил бүрийн 11-р сарын 11-нд уламжлал болгон зохион байгуулдаг "Статистикийн боловсрол олгох" хичээлийг заалаа.
Дэлгэрэнгүй

Монгол улсын Үндэсний Статистикийн хорооны түүхэн замнал

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 13. 02 цаг 25 минут
Монгол улсын Үндэсний Статистикийн хорооны түүхэн замнал
Дэлгэрэнгүй

Сумдын төсвийн мэргэжилтэн нарт "Статистикийн боловсрол олгох" сэдэвт сургалт зохиож байна.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 01. 04 цаг 27 минут
"Статистикийн салбар үүсэн байгууллагдсаны түүхт 94-н жилийн ой"-н хүрээнд сумдын төсвийн мэргэжилтэн нарт "Статистикийн боловсрол олгох" сэдэвт сургалт зохиож байна. сургалтанд 16 сум 1 тосгоны төсвийн мэргэжилтэн нар болон Булган сумын салбар хариуцсан мэргэжилтэн нар "Статистикийн салбарын хууль", Багийн засаг дарга болон төсвийн мэргэжилтэн нарын статистикийн мэдээг гаргахад гүйцэтгэх үүрэг, "Аж үйлдвэрийн салбар, ашиглалтанд оруулсан орон сууцны мэдээний хамралт аргачлал заавар, Хөдөө аж ахуйн мэдээ тайлан гаргах анхаарах асуудал, Газар тариалангийн салбарын мэдээ тайлан гаргах анхаарах асуудал, Мал тэжээвэр амьтад хашаа худгийн тооллогын тухай, Статистикийн мэдээллийн үйлчилгээ, цахим хуудаснаас мэдээлэл авах Bulgan.nso.mn, Www.1212.mn -г ашиглах ХАӨМСангийн баяжилт хяналт хийх анхаарах асуудлууд зэрэг сэдвээр мэдээлэл өгч байна.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнэ, үйлдвэрлэгчийн үнэ эдийн засгийн салбаруудын болон бизнес регистрийн мэдээнд хяналт хийлээ.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 01. 04 цаг 16 минут
Үндэсний Статистикийн хорооны "Эдийн засгийн статистикийн албанаас Аймгийн хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнэ, үйлдвэрлэгчийн үнэ эдийн засгийн салбаруудын болон бизнес регистрийн сангийн мэдээнд хяналт хийх ажлын хэсэг манай аймагт ажиллаж байна. Тус ажлын хэсэгт Эдийн засгийн статистикийн албаны шинжээч Н.Өлзийханд, Үнийн албаны ахлах статистикч Д.Энхзаяа, Бизнес регистрийн албаны ахлах шинжээч Л.Элбэгсайхан нар Хянан шалгаж, зөвлөгөө өгч ажиллаа.
Дэлгэрэнгүй

"Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа" манай аймагт эхэллээ.

Нийтэлсэн: 2018 он 11 сар 01. 04 цаг 05 минут
Улсын хэмжээнд 5 жил тутамд 1 удаа явагддаг Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа 2018 оны 10-р сарын 5-аас улсын хэмжээнд эхэлсэн. Манай аймагт Архангай аймагт ажилласан судалгааны н.Мөнхтуяа ахлагчтай судалгааны баг хамт олон 2018 оны 10-р сарын 28-аас Булган, Бүрэгхангай сумдаар ажиллаж байна
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2018 оны 9-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 10 сар 16. 04 цаг 22 минут
Хүн ам: 2018 оны 3-улирлын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 923 хүүхэд, нас барсан 267 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 45 буюу 4.8 хувиар өссөн бол, нас баралт 1 буюу 0.3 хувиар буурчээ.3-р улирлын байдлаар 762 хүн шилжин ирж, 951 хүн шилжин явсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шилжин ирсэн хүн 90 буюу 11.8 хувиар, шилжин явсан хүн 98 буюу 10.3 хувиар тус тус өссөн байна. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүй иргэн 769 болсны 406 нь эмэгтэй байна. Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй иргэдийн 14.8 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 3.6 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 4.9 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 62.4 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 9.6 хувийг суурь боловсролтой, 3.0 хувийг бага боловсролтой, 1.4 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ Булган суманд /2018 оны 12-р сарын 05-ны байдлаар/

              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1500
  Хонины мах, кг 6000
  Үхрийн мах, кг 7000
  Ямааны ястай мах, кг 4500
  Элсэн чихэр, кг 2000
  Цагаан будаа, кг 2500
  Шингэн сүү, л 1800
  Ноолуур, кг 40000
  Бензин, А-80 1880
  Бензин, А-92 2000
  Дизелийн түлш 2400

 

 

  Жилийн танилцуулга
  Сарын танилцуулга
  ХАӨМСанд хийгдэж буй ажил
  Мэдээ тайлангийн маягт
  Динамик судалгаа
  Заавар аргачлал
  Хууль эрх зүй
  ААНБ улсын тооллого